Dostawca serwisu

JKK PRO-MOTO Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kościuszki 215
40-600 Katowice

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód, VIII Wydział Gospodarczy
Nr KRS: 0000583452
Numer  identyfikacji podatkowej: 634-002-36-41
Wysokość kapitału zakładowego: 135 114,24 PLN