Serwis

MAZDA NA 5!*

Przedłużona gwarancja nawet do 5 lat eksploatacji samochodu w formie ubezpieczenia kosztów napraw.

Ubezpieczeniowa Gwarancja Serwisowa zwiększa bezpieczeństwo podróżowania Mazdą po wszystkich państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, bez obawy ponoszenia nieoczekiwanych kosztów napraw. To dodatkowe ubezpieczenie kosztów napraw udzielane przez firmę CG CarGarantie Versicherungs-AG (dalej "CarGarantie") po upływie 3-letniej gwarancji producenta (lub po przebiegu 100 tys. km), dzięki któremu wartość samochodu przy odsprzedaży wzrośnie. Wraz z naszym partnerem, firmą CarGarantie, Autoryzowane Stacje Obsługi Mazda zapewniają szybką i sprawną obsługę oraz likwidację szkód powstałych w zdarzeniach ubezpieczeniowych w zakresie objętym ubezpieczeniem.

Można wybrać jedną z dwóch opcji:

  • Ubezpieczeniową Gwarancję Serwisową na okres 12 miesięcy (do przebiegu maksymalnie 120 tys. km)
  • Ubezpieczeniową Gwarancję Serwisową na okres 24 miesięcy (do przebiegu maksymalnie 150 tys. km)

Ubezpieczenie można nabyć w Autoryzowanej Stacji Obsługi Mazda w czasie trwania 3-letniej gwarancji producenta do przebiegu 100 000 km.

 

Szczegółowe zasady ubezpieczenia zawarte są w zakładce Zakres Ubezpieczenia.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych przez Autoryzowanego Dealera Mazda w celu wyjaśnienia zgłoszonej przeze mnie sprawy. Przyjmuję do wiadomości, iż w zależności od zapytania mogą one zostać powierzone Mazda Motor Logistics Europe NV Oddział w Polsce wyłącznie w celu wyjaśnienia zgłoszonej sprawy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych w celach marketingowych przez Autoryzowanego Dealera Mazda.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Autoryzowanego Dealera Mazda informacji handlowych oraz materiałów promocyjnych drogą elektroniczną (mail, sms).
Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest JKK PRO – MOTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Kosciuszki 215, 40-600 Katowice. Powyższe zgody mają charakter dobrowolny a ich wyrażenie następuje wyłączenie w celach wskazanych w poszczególnych punktach. Jestem świadoma/y przysługującego mi prawa dostępu do moich danych oraz ich poprawiania.